Інвестиційна стратегія

Ми шукаємо компанії з високою потенційною конкурентоспроможністю, з керівництвом, яке викликає довіру, та зрозумілою нам природою бізнесу. Ми так само готові інвестувати у фінансово стійкі компанії з довготривалою конкурентною перевагою і блискучим менеджментом. Ми особливо цінуємо компанії, які керуються їх засновниками, якщо вони віддані своїй справі, але шукають нові можливості зростання
 
Ми фінансуємо підприємства через участь у статутному капіталі, процентні позики, корпоративні облігації і векселі. Основний дохід фонду, що сприяє зростанню вартості чистих активів, формується за рахунок процентних платежів наших дочірніх компаній. На відміну від більшості інвестиційних фондів, ми не розглядаємо підвищення капіталізації компаній з подальшим продажем у якості основної мети. Ми будемо тримати наші інвестиції в успішних компаніях, проектах та командах якнайдовше
 
Нафтогазова галузь, переробка полімерних матеріалів, страхування і фінанси, а також інформаційні технології - це пріоритетні галузі інвестування фонду
 
Ми поділяємо наш капітал на дві групи: консервативний і венчурний:
 
Консервативна частина, яка становить 90% портфелю, вкладена в бізнес, здатний генерувати стабільний грошовий потік і створювати додаткову вартість
 
Наші венчурні інвестиції, що складають десяту частину інвестиційного портфеля, спрямовуються на фінансування нових компаній, особливо тих, що просувають інноваційні ідеї, технології та форми бізнесу. Інвестування у венчурні проекти на ранніх стадіях життєвого циклу дозволяє очікувати надприбутковість в середньостроковій перспективі. Тут ми інвестуємо в блискучі ідеї, схильні до легкого масштабування
 
Ми вкладаємо не тільки гроші, але й наші знання, зв'язки, досвід
 
Наші доходи використовуються головним чином для нових інвестицій в компанії, що входять до нашого інвестиційного портфелю, нові компанії, або ж ми інвестуємо в потенціал людей, засновуючи нові компанії під окремі проекти
 
 
Для того щоб діюча компанія могла зацікавити Інтегрум Венчурс, вона повинна відповідати таким критеріям:
 
  • наявність довгострокової конкурентної переваги
  • потенціал підвищення прибутковості бізнесу
  • прозора фінансова звітність без бухгалтерських хитрощів
  • розмуний менеджмент, що має значний досвід роботи в даній галузі
  • відсутність концентрації на державних замовленнях
 
Фонд приділяє особливу увагу компаніям, які працюють на конкурентних ринках зі значною ємністю, а частка самої компанії на ринку незначна, а також експортно-орієнтованим компаніям
 
 
Для того щоб новий проект зацікавив Інтегрум Венчурс, здобувач інвестицій повинен надати бізнес-план і довести:
 
  • потенціал попиту на свій продукт
  • компетентність команди проекту
  • потенціал масштабування проекту
  • потенціал отримання доходу на вкладений капітал
  • можливість виходу з інвестиції
 
Здобувач інвестицій повинен бути готовим інвестувати в проект яку-небудь суму власних коштів