Інтегрум Венчурс оголошує достроковий викуп власних акцій

25.06.2015

Інтегрум Венчурс оголошує достроковий викуп власних акцій. Акції викуповуються за поточною вартістю чистих активів на одну акцію, яка становить 1.64 грн./акція, що на 64% вище номінальної вартості, за якою інвестори придбавали акції на початку існування фонду. Інвестори фонду, що бажають вийти із інвестиції, можуть подати заявки не пізніше 10 липня поточного року.

Первинна заявка на викуп може бути подана у довільній формі через цей сайт. У заявці необхідно вказати ПІБ чи найменування власника, бажаний обсяг акцій для продажу, а також контактні дані. На підписання договору зворотного викупу необхідно прибути в один із офісів фонду із наступними документами:

Фізичним особам:

  • паспорт та ідентифікаційний код для резидентів
  • документ, що посвідчує особу, а також документ, що підтверджує легітимність перебування в Україні, для нерезиденті
  • свідоцтво про шлюб, паспорт та ідентифікаційний код другого з подружжя, нотаріально-посвідчена згода другого з подружжя (можливо оформлення такої згоди у офісі фонду, для чого необхідна присутність другого з подружжя)
  • виписка депозитарної установи про залишок акцій на рахунку, що видана не пізніше ніж за три дні до дати подання заявки
  • документи, на підставі яких акцій перейшли у власність (необхідно для розрахунку бази оподаткування)

Компанія з управління активами фонду - ТОВ КУА "АСБОЛЮТ КАПІТАЛ" - є податковим агентом фізичних осіб-акціонерів при достроковому викупі акцій. Податок на пасивні доходи фізичних осіб складає 20% від доходу, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою продавцю таких цінних паперів (у тому числі емітенту). Податок на прибуток буде утримано з суми грошових коштів, виручених від продажу акцій, та перерахований до державного бюджету у найкоротші строки. Акціонер отримає розрахунок суми податку, а також документальне підтвердження його сплати


Компаніям:

  • правововстановлюючі документи
  • документ, що підтверджує повноваження представника
  • виписка депозитарної установи про залишок акцій на рахунку, що видана не пізніше ніж за три дні до дати подання заявки

Оподаткування інвестиційних доходів юридичних осіб в Україні здійснюється у відповідності до п.170.2 Податкового кодексу України

Достроковий викуп акцій фонду здійснюється у відповідності до Регламенту фонду, а також Законом України "Про інституту спільного інвестування" та Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування (рішення НКЦПФР №1338 від 30.07.2013р.)

 

 

 

Всі новини