Обрано новий склад Наглядової ради Фонду

20.05.2016

Згідно з Рішенням річних Загальних зборів Учасників ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» від 28 квітня 2016 року обрано новий склад Наглядової ради Фонду у кількості 3 (трьох) осіб зі строком повноважень 3 ( три) роки.

 

Кількісний склад Наглядової ради Фонду, згідно з положенням Статуту Товариства  становить 3 (три) особи.

 

Відповідно до положень Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання Голови Наглядової ради – Президента Товариства.

 

У зв’язку із вищевикладеним на засіданні Наглядової ради Фонду було обрано:

 

-   Головою Наглядової ради – Президентом Товариства – Бісик Вікторію Олександрівну;

-  Першим Заступником Голови Наглядової ради – Президента Товариства – Кірімова Олександра Ігоровича;

-   Членом Наглядової ради – Віце-Президентом – Кулінича Тараса Олександровича.

Всі новини