Оприлюднення річної фінансової звітності за 2018

22.04.2019
На вимогу, встановлену п. 4 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», ПАТ ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» зобов'язаний не пізніше ніж до 30 квітня року,  що настає за звітним періодом,  оприлюднювати річну фінансову  звітність  та річну  консолідовану  фінансову  звітність  разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці.
 
Всі новини