Зворотній викуп акцій

Зворотній викуп акцій інститутом спільного інвестування забезпечує інвесторам можливість частково або повністю вийти з інвестиції. Інвестор отримує інвестиційний прибуток на обсяг викуплених фондом акцій у випадку зростання вартості чистих активів.

Зворотній викуп акцій інституту спільного інвестування регулюється в Україні такими нормативно-правововими актами:

Порядок викупу цінних паперів Інтегрум Венчурс встановлений його Регламентом.

Об'яви щодо проведення зворотнього викупу акцій публікуються фондом щомісячно у розділі Корпоративні новини.

Як оформити зворотній викуп акцій?
 

КРОК 1. Подайте попередню заявку у довільній формі на адресу електронної пошти info@integrumventures.com або онлайн за допомогою форми зворотнього зв'язку
КРОК 2. Надайте необхідні документи для розгляду заявки
КРОК 3. Відвідайте один з наших офісів для підписання договору зворотнього викупу акцій
КРОК 4. Перерахуйте цінні папери на рахунок Інтегрум Венчурс у Національному депозитарії України
КРОК 5. Отримайте грошові кошти на Ваш рахунок у будь-якому банку України


Що потрібно знати про зворотній викуп акцій фонду Інтегрум Венчурс?
 

 • Викуп акцій здійснюється виходячи з розрахункової вартості акцій фонду на день зарахування таких акцій на рахунок емітента. Розрахункова вартість одної акції фонду визначається шляхом ділення загальної вартості чистих активів фонду, розрахованої на день зарахування акцій на рахунок емітента, на кількість акцій, що перебуває в обігу на дату проведення розрахунків.
  За час роботи фонду Інтегрум Венчурс, з березня 2013 року, вартість чистих активів зросла на 195%.
 • При здійсненні викупу може встановлюватись знижка від розрахункової вартості акцій, яка залишається у активах фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати 25% від розрахункової вартості акцій фонду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається Наглядовою радою.
  Наглядова рада фонду Інтегрум Венчурс не має наміру встановлювати знижку від розрахункової вартості акцій, інвестор отримує всю суму інвестиційного прибутку.
 • Строк між списанням (переведенням) інвестором акцій на користь фонду та здійснення розрахунків у грошовій формі не може перевищувати 15 робочих днів.
 • Викуп акцій здійснюється на підставі наданої інвестором заяви на викуп акцій фонду. Після подання заяви, інвестор та фонд укладають договір про зворотній викуп акцій.
 • Розрахунки при викупі акцій здійснюються шляхом перерахування інвестору відповідної суми грошових коштів. Розрахунок суми грошових коштів, що підлягає сплаті інвестору за викуплені акції, здійснюється шляхом множення кількості акцій, що пред'являються до викупу, на ціну одної акції фонду, що визначена на день зарахування акцій на рахунок емітента.

Які документи необхідно надати для оформлення зворотнього викупу акцій?
 

Фізичним особам:

 • паспорт та ідентифікаційний код для резидентів
 • документ, що посвідчує особу, а також документ, що підтверджує легітимність перебування в Україні, для нерезиденті
 • свідоцтво про шлюб, паспорт та ідентифікаційний код другого з подружжя, нотаріально-посвідчена згода другого з подружжя (можливо оформлення такої згоди у офісі фонду, для чого необхідна присутність другого з подружжя)
 • виписка депозитарної установи про залишок акцій на рахунку, що видана не пізніше ніж за три дні до дати подання заявки
 • документи, на підставі яких акцій перейшли у власність (необхідно для розрахунку бази оподаткування)


Компаніям:

 • правововстановлюючі документи
 • документи, що підтверджують повноваження представника
 • виписка депозитарної установи про залишок акцій на рахунку, що видана не пізніше ніж за три дні до дати подання заявки

Зв'яжіться з нами